Επικοινωνήστε με την Oriental Express

Τ.Θ. 1274

Οδός 16, Ο.Τ. 39Β, Γ' Φάση, Βι.Πε.-Θ.
570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη


Τηλ. Κέντρο: 2310 795 150
Τηλ. Αθηνών: 210 6130 070
Fax: 2310 795 590